O škole Organizace, Kontakty, Projekty Pro rodiče Elektronická omluvenka, informace pro rodiče Pro žáky Domácí úkoly, informace pro žáky

Družina

Tel.kontakt na vychovatelky ŠD:

1. oddělení Alena Albrechtová 732 149 758

2. oddělení Jolana Kobzová 777 096 530

3. oddělení Andrea Papajková 722 805 487

4. oddělení Iva Navrátilová 731 063 369

mobil školní družiny 724 535 916

pevná linka do školní družiny 585 100 441

pevná linka školy 585 341 391

 

 

Každé dítě, které navštěvuje školní družinu obdrží družinový deníček. Veškeré omlouvání dětí a změny v odchodech ze ŠD (pokud jsou jiné než v přihlášce), připomínky, nápady … pište, prosím, do družinového deníčku. Pokud chcete uvolnit ze ŠD dítě jinak, než je uvedeno v přihlášce, je nutné napsat omluvenku do deníčku. 

Příspěvek rodičů na činnost za každé pololetí je 200,- Kč 

 

Všechny nové informace budou na webu školy (kolonka – domácí úkoly: družina) a lístečky s informacemi budou nalepeny do družinového deníčku. Těšíme se na spolupráci:-)))