O škole Organizace, Kontakty, Projekty Pro rodiče Elektronická omluvenka, informace pro rodiče Pro žáky Domácí úkoly, informace pro žáky

Analýza 2014

Den Země na Jungmance

Ptáte se, co je Den Země? Je to svátek věnovaný naší planetě, který se koná každoročně 22. dubna. Jeho historie se začala psát roku 1970 v USA. Postupně se rozšířil a dnes tento den slaví víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Tento den se máme všichni zamyslet, jak se chováme ke svému životnímu prostředí.

Náš projektový den věnovaný Dni Země proběhl 7. května. Všichni žáci 2. stupně dostali pracovní listy se spoustou otázek. Museli zjišťovat ve škole různé údaje, vyhledávat informace, počítat. Zkoumali naši školu zevnitř i zvenčí a hledali, co a jak funguje a co je potřeba zlepšit. Každá třída dostala za úkol jednu oblast. 

6. třída dostala téma PROSTŘEDÍ ŠKOLY.  Prostředí, ve kterém pracujeme, je totiž velmi důležité. Má vliv na naši náladu, chování i školní výsledky. Když si školu zkrášlíme podle našich představ, budeme do ní chodit raději.

7. třída vyplnila otázky na VODU.  Voda je jedním z nejcennějších zdrojů na naší planetě. Vodu potřebujeme každý den a každý den tedy můžeme ovlivnit, kolik pitné vody spotřebujeme na něco jiného než na pití. Zajímavá byla i otázka, jakou má škola spotřebu teplé a studené vody. Dokonce jsme spočítali, kolik je ve škole kohoutků.

8. třída sháněla odpovědi na otázky o ODPADECH. Odpad nestačí jenom třídit, což samozřejmě děláme, ale také se musíme snažit, aby odpadu bylo co nejméně. Kolik je ve škole košů? Nakupuje naše škola ve velkých baleních? A v jakých obalech je zboží?

9. třída se věnovala ENERGII - jaké zdroje energie škola využívá? Kolik je ve škole úsporných hlavic? Jak energií šetříme? 

Výsledky jsme vyhodnotili na silné a slabé stránky a vytvořili závěr. Já a můj kamarád Ondřej Rozman jsme sestavili i „minianketu“, kde jsme se ptali spolužáků i učitelů.  Výsledky nás potěšily. Všichni dotázaní třídí odpad a všichni mají rádi naši EKO - školu.

Vyhodnocení celého projektu bude na stránkách naší školy.

Mě osobně se to hodně líbilo, mohli jsme vidět konkrétní výsledky našeho ekologického chování a uvědomili jsme si, že chovat se „ekologicky“ je nejen správné, ale i výhodné.

Ondřej Navrátil a Ondřej Rozman 6.B

ZŠ Jungmannova

 

Stáhnout:
ANALÝZA 2010-2014 (0.49 MB)

Prostředí