O škole Organizace, Kontakty, Projekty Pro rodiče Elektronická omluvenka, informace pro rodiče Pro žáky Domácí úkoly, informace pro žáky

Seminář dobré praxe Ekoškol

V pátek 18. 3. jsme v naší škole přivítali zástupce deseti škol, zapojených v mezinárodním programu Ekoškola. V úvodu setkání se každý Ekotým představil prostřednictvím erbu, ze kterého bylo patrné, co je pro danou školu typické a čím se zabývá. Následovala praktická ukázka tematického bloku do výuky pod názvem Šetrné nakupování. Cílem bylo naučit děti rozlišovat výrobky a jejich obaly dle šetrnosti k životnímu prostředí. Výrobky bylo potřeba zkoumat z hlediska značek na obalu, dovozové vzdálenosti, recyklovatelnosti, apod. Příprava, průběh a organizace této aktivity byla zcela v režii našeho Ekotýmu. V dalším vstupu jsme účastníkům představili dvě úspěšné akce – Odpadovou olympiádu a Den tvořivých ekorekordů, které si mohou v budoucnu vyzkoušet a zařadit do výuky. Součástí tohoto bloku byla výstava výrobků z odpadových materiálů, které jsme vytvořili v hodinách výtvarných a pracovních činností. Exkurze po škole proběhla poněkud netradičně. Žáci si vylosovali role a v průběhu prohlídky měli za úkol všímat si věcí, které s jejich rolí souvisejí. Své postřehy a vyhodnocení splnění úkolů pak zveřejnili na simulované schůzce Ekotýmu, kterou zkušeně vedl Šimon Sedlář z osmého ročníku. Část setkání se odehrála také v přírodní učebně na školním dvoře, kde si jednotlivé školy představily nápady ze svých zahrad.

Celý program probíhal v příjemné pracovní atmosféře a poděkování patří zejména všem členům Ekotýmu, kteří se do přípravy a průběhu semináře aktivně zapojili.

DSC_0550 DSC_0563 DSC_0590 DSC_0593 DSC_0660 DSC_0673 DSC_0726 DSC_0740 DSC_0817