O škole Organizace, Kontakty, Projekty Pro rodiče Elektronická omluvenka, informace pro rodiče Pro žáky Domácí úkoly, informace pro žáky

Stromy ve výuce

20. říjen je vyhlášen jako DEN STROMŮ. Na druhém stupni se v tento den do běžné výuky zařazovalo téma STROM. Žáci si obohatili slovní zásobu v jazycích, tvořili RODINNÝ STROM v dějepise, v matematice na ně čekaly slovní úlohy, ve kterých samozřejmě počítali s různými druhy stromů. Dále se snažili poznat stromy podle kůry a ze spadaného listí tvořili v přírodě obrázky. V tělesné výchově se proměnili v Tarzany, v českém jazyce se převtělili do básníků a v hudební výchově zavzpomínali, v jakých písních se o stromech zpívá. Nechyběla samozřejmě ani debata nad problematikou kácení deštných pralesů. Doufáme, že si všichni v tento den uvědomili, jak důležité stromy pro naši planetu jsou a obohatili si své dosavadní znalosti o nové poznatky.

PA202038 PA202042 PA202060 PA202078 PA202080 PA202083