O škole Organizace, Kontakty, Projekty Pro rodiče Elektronická omluvenka, informace pro rodiče Pro žáky Domácí úkoly, informace pro žáky

Základní informace o škole

Název: Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc
Aktuální počet žáků:
420

Zřizovatel školy: Město Litovel www.litovel.eu

Adresa:
Jungmannova 655, 784 01 Litovel

www.zsjl.cz,
Telefon: +420 585 341 391, IČ: 45 23 87 82, Redizo: 600140971, DIČ CZ45238782
Mobilní telefon: +420 727 814 101
rodice_vitani.jpglogo_ekoškoly
ID datové schránky: ihtghcc

Správce, "Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc" jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").
Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.
Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.
Kontaktními údaji pověřence jsou:
1.       ID datové schránky 5b36car
2.       adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
3.       telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
4.       e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz

Bankovní spojení: č.ú. 33037811/0100
Při platbách škole používejte variabilní symboly. Před výzvou k platbě je obdržíte prostřednictvím syna/dcery od účetní školy.

Ředitelka školy Mgr. Eva Hrachovcová
Zástupkyně ředitelky školy, výchovný poradce Mgr. Milena Jindrová
Účetní školy Jarmila Šnoblová

Školní vzdělávací program "Učíme se vzájemné komunikaci...doma i ve světě"
cílem programu je, aby školu opouštěli žáci připravení pro život ve společnosti, schopní využívat svých znalostí a dovedností z oblasti komunikace v mateřském jazyce i cizích jazycích, žáci, jež dokáží komunikovat se světem prostřednictvím komunikačních technologií a jsou dobře připravení na podmínky trhu práce, žáci kteří se dokážou celoživotně vzdělávat.

Základní škola Litovel Jungmannova 655 nabízí

Rozšířenou výuku cizího jazyka: Podle našeho školního vzdělávacího programu všichni žáci naší školy začínají s výukou anglického jazyka na 1. stupni v 1. třídě

Posílenou výuku informatiky: Žáci mají posílenu výuku informatiky (ve všech třídách od 4. ročníku)

Individuální přístup k žákům: dle možností školy dělení žáků na 2. stupni do méněpočetných tříd

Kde nás najdete: Mapa 8 minut od vlakového i autobusového nádraží 49°42'01.9"N 17°04'37.9"E

Fotografie školy: klikni

 logo