O škole Organizace, Kontakty, Projekty Pro rodiče Elektronická omluvenka, informace pro rodiče Pro žáky Domácí úkoly, informace pro žáky

Kontakty

Mgr. Eva Hrachovcová ředitelka školy 585 100 440
Provozní záležitosti 603 286 784
Mgr. Milena Jindrová zástupkyně ředitele, výchovný poradce 585 100 455
Organizační záležitosti, výchovné problémy 603 286 775
Jarmila Šnoblová účetní školy 585 100 453
Platby, projekt Mléko do škol  
Kancelář školy mobilní telefon   727 814 101

 

Kontakty na zaměstnance (uvedené klapky jsou součástí tel. 585 100 4xx)    
           
Hrachovcová  ředitelka ředitelna 40, 603 286 784 hrachovcova@zsjl.cz
Jindrová zástupce ředitele, výchovný poradce ředitelna 55, 603 286 775 jindrova@zsjl.cz
Albrechtová vedoucí vychovatelka dolní družina 41 albrechtova@zsjl.cz
Bazalová  třídní učitelka 8.B kabinet AJ 51 bazalova@zsjl.cz
Bendová třídní učitelka 1.B sborovna 1. st. 56 bendova@zsjl.cz
Davidová třídní učitelka 1.A, výchovný poradce sborovna 1. st. 56 davidova@zsjl.cz
Dědek metodik informačních technologií kabinet D,Z 45 dedek@zsjl.cz
Dolínková třídní učitelka 3.B chodba 1. st. 48 lbendova@zsjl.cz
Dostálová třídní učitelka 4.B kancelář  53 dostalova@zsjl.cz
Filipová  třídní učitelka 6.B kabinet CH,HV 46 filipova@zsjl.cz
Fritscherová asistentka pedagoga 4.A chodba 1. st. 48 fritscherova@zsjl.cz
Gottwaldová asistentka pedagoga 1.A sborovna 1. st. 56 gottwaldova@zsjl.cz
Baciaková třídní učitelka 5.B kancelář  53
Holadová třídní učitelka 7.A kabinet D,Z 45 holadova@zsjl.cz
Jančíková   kabinet VV 52 jancikova@zsjl.cz
Kallerová asistentka pedagoga 3.A chodba 1. st. 48 kallerova@zsjl.cz
Kučerová třídní učitelka 2.A sborovna 1. st. 56 kucerova@zsjl.cz
Kutá   kabinet AJ 51 kuta@zsjl.cz
Kobzová  vychovatelka  horní družina 49 kobzova@zsjl.cz
Laiková asistentka pedagoga 5.B,6.B kancelář  53 laikova@zsjl.cz
Myška  třídní učitel 9.B kabinet NJ,PŘ 42 myska@zsjl.cz
Navrátilová asistentka pedagoga 6,B, vychovatelka sbor.1. st., druž. 56,41 navratilova@zsjl.cz
Němcová třídní učitelka 2.B kancelář  53 nemcova@zsjl.cz
Nevěřilová třídní učitelka 7.B kabinet NJ,PŘ 42 neverilova@zsjl.cz
Papajková asistentka pedagoga 7.B, vychovatelka kancel.,druž. 53,41 papajkova@zsjl.cz
Pinkavová   kabinet NJ,PŘ 42 pinkavova@zsjl.cz
Poláchová třídní učitelka 6.A kabinet CH,HV 46 polachova@zsjl.cz
Purová  třídní učitelka 9.A, koordinátorka ŠVP kabinet VV 52 purova@zsjl.cz
Remsová   kabinet VV 52 remsova@zsjl.cz
Sedlářová  třídní učitelka 7.A kabinet 44 sedlarova@zsjl.cz
Smrčková  třídní učitelka 5.A, koorddinátorka EVVO kancelář  53 smrckova@zsjl.cz
Stratil  metodik prevence kabinet D,Z 45 stratil@zsjl.cz
Valouchová asistentka pedagoga 2.B kancelář  53 valouchova@zsjl.cz
Vaňáková  třídní učitelka 4.A chodba 1. st. 48 vanakova@zsjl.cz
Závodná třídní učitelka 3.A chodba 1. st. 48 zavodna@zsjl.cz
Sborovna velká   43      
Sborovna 1.st.   56      
Šnoblová  účetní 53   snoblova@zsjl.cz
Bořil školník 1. patro - 54