O škole Organizace, Kontakty, Projekty Pro rodiče Elektronická omluvenka, informace pro rodiče Pro žáky Domácí úkoly, informace pro žáky

Volné dny pro žáky a ukončení školního vyučování

« zpět
10.05.2018 / 9:38

Ředitelka školy v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro žáky školy ve dnech 18. - 22. 6. 2018 volné dny. Školní vyučování bude ukončeno ke dni 22. 6. 2018 z důvodu rekonstrukce elektrorozvodů a konektivity v budově školy. Vysvědčení bude žákům vydáno 15. 6. 2018.


Mgr. Eva Hrachovcová