O škole Organizace, Kontakty, Projekty Pro rodiče Elektronická omluvenka, informace pro rodiče Pro žáky Domácí úkoly, informace pro žáky

Projekt Zkvalitnění výuky v ZŠ Jungmannova

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Od září 2017 do června 2019 probíhá v naší škole projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005121 Zkvalitnění výuky v ZŠ Jungmannova. Cílem projektu je podpořit vzdělávání v naší základní škole finanční podporou vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, ve výuce jazyků a v zařazování metody CLIL do výuky. Cílem je rovněž podpořit kluby Čtenářské gramotnosti a Deskových her a zábavné logiky a doučování žáků.