O škole Organizace, Kontakty, Projekty Pro rodiče Elektronická omluvenka, informace pro rodiče Pro žáky Domácí úkoly, informace pro žáky

Učebny

Pronajímáme učebny pro potřeby výuky v době mimo školní vyučování.

K dispozici interaktivní dataprojektory nebo tabule, počítač.

Cena nájmu od 100 Kč za 1 hodinu dle požadavků na vybavení učebny.

Kontakt na odpovědnou osobu: Mgr. Eva Hrachovcová, ředitelka školy, Tel. 603 286 784, E-mail: