O škole Organizace, Kontakty, Projekty Pro rodiče Elektronická omluvenka, informace pro rodiče Pro žáky Domácí úkoly, informace pro žáky

Školní družina aktuálně

Školní družina zahajuje tak jako základní škola provoz v pondělí 4. září 2017 od 6:00 do 16:30 hodin. Po skončení vyučování děti obdrží přihlášky do školní družiny (prosíme o rychlé vyplnění a navrácení). Součástí přihlášky je stvrzení podpisem seznámení s Vnitřním řádem školní družiny, který je vyvěšen na stránkách školy, školní družiny.