O škole Organizace, Kontakty, Projekty Pro rodiče Elektronická omluvenka, informace pro rodiče Pro žáky Domácí úkoly, informace pro žáky

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

-          zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole

-          spolupracuje se žáky, jejich zákonnými zástupci, učiteli, vychovateli a poradenskými zařízeními

 

Hlavní oblasti činnosti:

 •          péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 •          péče o žáky nadané
 •          opatření u neprospívajících žáků, žáků s výchovnými problémy
 •          kariérní poradenství - profesní orientace žáků
 •          prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů

 

Konzultace dle potřeby po předchozí domluvě.

 

Kontakty na pracovníky ŠPP:

výchovný poradce

Mgr. Milena Jindrová – jindrova@zsjl.cz, 603 286 775, 585 100 455

 • výchovné problémy
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2. st.
 • kariérové poradenství

 speciální pedagog

Mgr. Lenka Davidová – davidova@zsjl.cz. 585 100 456

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1. st.
 • metodická pomoc zákonným zástupcům i kolegům

metodik prevence

Mgr. Michal Stratil – stratil@zsjl.cz, 585 100 445

 • preventivní program školy
 • koordinace akcí zaměřených na prevenci patologických jevů

 Plán metodika prevence