O škole Organizace, Kontakty, Projekty Pro rodiče Elektronická omluvenka, informace pro rodiče Pro žáky Domácí úkoly, informace pro žáky

Školská rada

Od 1. ledna 2006 byla na škole zřízena šestičlenná školská rada, od 4. 3. 2015 v tomto složení

za zřizovatele:   ing. Radovan Vašíček    e-mail vasicek@mestolitovel.cz                                                                                         

                         Milada Helekalová                 

za rodiče:        Katka Rozmanová

                        ing. Jaromír Kolář

za školu:         Mgr. Milena Jindrová

                       Mgr. Lenka Filipová

Funkčí období Školské rady je tříleté, její činnost se řídí podle §167 a §168 školského zákona. Jednání probíhá v souladu s jednacím řádem.