Základní informace o škole

 

www.zsjl.cz,
Telefon: +420 585 341 391, IČ: 45 23 87 82
Mobilní telefon: +420 727 814 101
rodice_vitani.jpglogo_ekoškoly
ID datové schránky: ihtghcc

Ředitelka školy Mgr. Eva Hrachovcová
Zástupkyně ředitelky školy, výchovný poradce Mgr. Milena Jindrová
Účetní školy Jarmila Šnoblová

Školní vzdělávací program "Učíme se vzájemné komunikaci...doma i ve světě"
cílem programu je, aby školu opouštěli žáci připravení pro život ve společnosti, schopní využívat svých znalostí a dovedností z oblasti komunikace v mateřském jazyce i cizích jazycích, žáci, jež dokáží komunikovat se světem prostřednictvím komunikačních technologií a jsou dobře připravení na podmínky trhu práce, žáci kteří se dokážou celoživotně vzdělávat.

Základní škola Litovel Jungmannova 655 nabízí

Rozšířenou výuku cizího jazyka: Podle našeho školního vzdělávacího programu všichni žáci naší školy začínají s výukou anglického jazyka na 1. stupni v 1. třídě, od 6. ročníku si mohou jako volitelný předmět zvolit výuku německého jazyka

Posílenou výuku informatiky: Žáci mají posílenu výuku informatiky (ve všech třídách od 4. ročníku)

Individuální přístup k žákům: dle možností školy dělení žáků na 2. stupni do méněpočetných tříd

 logo