O škole Organizace, Kontakty, Projekty Pro rodiče Elektronická omluvenka, informace pro rodiče Pro žáky Domácí úkoly, informace pro žáky

Multikulturní výchova

Ve školním roce 2011/2012 se naše škola zapojila do projektu OP VK Protipředsudkové workshopy pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multikulturní výchovu. Pro žáky 7. ročníků je v rámci občanské výchovy připraveno 5 workshopů týkajících se vztahů k lidem s různým postižením,  k cizincům, jeden z workshopů je věnován otázce extremismu. Předpokládaný začátek realizace projektu je v listopadu tohoto roku.

multikultura

Dne 3. listopadu 2011 proběhl v sedmých ročnících první z řady pěti multikulturních workshopů, které připravuje Univerzita Palackého. Úvodní workshop byl zaměřen na poznání sebe sama a na odlišnosti jednotlivých kultur. Příští setkání nás čeká 1. prosince 2011.

Druhé workshopy proběhly v sedmých třídách 1. prosince 2011 a byly zaměřeny na stereotypy v myšlení a jednání. Lektoři využili v úvodu skupinové učení pro práci se základními  pojmy, poté formou zážitkových aktivit směřovali žáky k pochopení a vnímání „jinakosti“ lidí kolem sebe, vedli je k toleranci, empatii a porozumění. V závěru pracovali s literárním příběhem (moderní pohádka), v které formou rozboru textu hledali další stereotypy.

Dne 5. ledna 2012 se uskutečnil v sedmých třídách již třetí multikulturní workshop, který byl zaměřen na předsudky v různých podobách. Žákům bylo vždy nabídnuto několik fotografií a žáci vybírali, koho si vybrat pro doučování matematiky, koho by si vybrali do sportovního týmu nebo koho by zachránili při záchranné plavbě po moři. Poté rozebírali, jestli bylo jejich rozhodnutí zatíženo nějakým předsudkem. Workshopy tentokrát nabídly spoustu impulsů k přemýšlení...

Ve čtvrtém multikulturním workshopu se žáci seznámili s autentickými příběhy čtyř mladých cizinců, které odkrývají jejich individuální osudy a hlavně to, proč a jak se rozhodli žít v České republice. Cílem této aktivity bylo zvýšit schopnosti empatie a pochopení situace imigrantů. Byly využívány otázky a další aktivity, které vedou ke kritickému zamyšlení a k lepšímu pochopení dané situace.

 

Poslední multikulturní workshop proběhl na naší škole 1. března 2012. Jeho hlavním tématem byl extremismus. Nejednalo se o odborný výklad, ale o prožití extremismu, pochopení jeho aktuálnosti. Účastník by po absolvování semináře měl umět extremismus rozpoznat, měl by si odnést povědomí o souvislosti mezi extrmismem a společenskými náladami, měl by pochopit, jaké jsou možné etapy radikalizace postojů a činů ve společnosti jako celku. Zároveň by žáci měli díky interaktivní formě projít sumou emocí, které se k extremismu vážou a vytvořit si vůči němu vnitřní distanci.

DSC_0203 DSC_0204 DSC_0207 DSC_0214